Такси

Научно-практическа конференция

Участник Сума (с ДДС)
Студент Без такса
Докторант 84 лв
Преподавател 84 лв
Слушател* 84 лв
*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

Фармацевтични компании

Услуги

Такса за участие

/Сума в лева, без ДДС/

Фирмена продуктова презентация
(Времетраене 10 мин. + 5 мин. дискусия).
800 лв.
(до 15.10.)

Информационен щанд

(Двудневен наем за информационен щанд с площ до 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд).

1800 лв
(до 15.10.)

Сребърен спонсор

Участие с фирмена презентация, с информационен щанд и право на рекламен клип.

3000 лв

Златен спонсор

Участие с фирмена презентация, с информационен щанд, с право на рекламен клип и лого на конферентните материали.

5000 лв

Платинен спонсор

Участие с фирмена презентация, с информационен щанд, с право на рекламен клип, лого на конферентните материали и винил на събитието.

7000 лв

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – по банков път по сметка на Турекспо-Варна АД:
БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА
Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Моб. 0888 449 809