За Форума

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“−Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Десети Фармацевтичен Бизнес Форум и Научно-практическа конференция, който ще се проведе в присъствена форма в периода 7-9 Ноември 2024 г., гр. Варна.

Ще бъдат представени

Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука, практика и образование в България;

Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

Продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2024 г., акредитирано от БФС;

Дискусия – кръгла маса на тема „Нови хоризонти в сътрудничеството между наука и бизнес“.

 

 

 

За допълнителна информация за възможности за настаняване и използване на преференциални цени, свържете се с “Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА
Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Моб. 0888 449 809

Минали събития