За Форума

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“−Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Десети Фармацевтичен Бизнес Форум и Научно-практическа конференция, който ще се проведе в хибридна форма в периода 7-9 Ноември 2024 г., гр. Варна.

Ще бъдат представени

Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука, практика и образование в България;

Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2024 г., акредитиран от БФС и на помощник-фармацевти, акредитирано от НСК към БАПФ;

Дискусия – кръгла маса на тема „Факултет “Фармация”- 15 години традиции, иновации, перспективи“

Научно-практическа конференция

В рамките на научно-практическата ни сесия Ви очаква богата програма с участието на водещи лектори в областта на медицината и фармацията:

Проф. маг.-фарм. Асена Сербезова, д. ф. – Сътрудничество между лекари и фармацевти по време на пандемия

Доц. д-р Антон Тонев, д. м. – Нови концепции в българското здравеопазване – инструменти за промяна на наследените проблеми

Проф. маг.-фарм. Илко Гетов, д. ф. и гл. ас. маг.-фарм. Виолета Гетова-Коларова, д. ф. – Клиничните изпитвания в условията на COVID-19 – фокус върху пациента

Д-р Бранимир Бранков, д. ф. – Emerging therapeutics: Transforming every patient outcome by using precision medicine technology

Модул за продължаващо обучение

„Токсоплазмоза – съвременни клинични и терапевтични аспекти“ – доц. д-р Калина Стоянова, д.б.
„Коремна болка при деца“ – доц. Красимира Колева, д.м.
„Алергични реакции – поведение“ – проф. П. Маринов, д.м.
„Лекарствени форми с изменено освобождаване“ – доц. В. Андонова, д.ф.
„Професионален стрес при фармацевти, практикуващи в аптеки, и фактори, които го повлияват“ – доц. А. Тодорова, д.м.
„Съвременни направления във фармацевтичната наука и практика“ – проф. А. Сербезова, д.ф.
„Фармакотерапия на COVID-19 през призмата на 2023 година“ – проф. Г. Момеков, д.ф.
„Псориатична болест – клинични прояви и терапевтични предизвикателства“ – доц. Стоян Павлов, д.м.
„Ерата на дигиталната фармация. 3D принтирането – реалности и перспективи“ – проф. Милен Димитров, д.ф.
Уъркшоп: „Оценка нивата на бърнаут. Специфични подходи и препоръки за превенция на професионалното прегаряне и справяне със стреса при фармацевти.“ – 90 мин (м.ф. Мария Иванова, д.м.)

Фармацевтични компании

Минали събития