Срокове

Научно-практическа конференция

Заявки за участие с постер/доклад се приемат само в електронен вид, на e-mail reg.pharmforum@mu-varna.bg, най-късно до 31.07.2024 г.

Заявки за участие като слушател се приемат само в електронен вид, на e-mail reg.pharmforum@mu-varna.bg, най-късно до 30.10.2024 г.

Модул за продължаващо обучение

Заявки за участие се приемат само в електронен вид, на e-mail reg.pharmforum@mu-varna.bg, най-късно до 30.10.2024 г.

Фармацевтични компании

Заявки за участие се приемат само в електронен вид, на e-mail reg.pharmforum@mu-varna.bg, най-късно до 15.10.2024 г.