Контакти

За повече информация за Научно-практическата конференция и Продължаващото обучение:

Доц. Станислава Георгиева, д.х. – тел. 0886933425; stgeorgieva@mu-varna.bg

Доц. Диана Добрева, д.х. – тел. 0878687605; diana@mu-varna.bg

Доц. Веселина Панайотова, д.х. – тел 0887807998; ivanova@mu-varna.bg

Доц. Катя Пейчева, д.х. – тел. 0887482659; peycheva@mu-varna.bg

Гл. ас. Ивелин Илиев, д.ф. – тел. 0899068187; Ivelin.Iliev@mu-varna.bg

 

За повече информация за Фармацевтични компании:

Доц. Анна Тодорова, д.м. – тел. 0899 84 80 05; e-mail: anna.todorova@mu-varna.bg

Доц. Веселина Панайотова, д.х. – тел. 0887807998; e-mail: ivanova@mu-varna.bg

Доц. Галина Петрова, д.и. – тел. 0896 86 85 83; e-mail: galina.petrova@mu-varna.bg