0896 868 583 pharmforum@mu-varna.bg

Фармацевтични компании – изложители

Заявка за участие на компании се обработва само след заплащане на регистрационна такса участие за щанд или презентация! Регистрационната такса не подлежи на възстановяване! Заявките се обработват по реда на тяхното заплащане!

 


Краен срок за приемане на заявки за фармацевтични компании до 30 Септември 2019г. тук.

 

Такса за участие:
Ранна регистрация (до 31.07.2019 г.) – 600 лв. (без ДДС) /включва двудневен наем за информационен щанд с площ 6 кв. м. или съответния по площ собствен щанд и покана за двама за коктейл на 25.10.2019 г./

 

Късна регистрация (след 31.07.2019 г.) – 800 лв. (без ДДС) /включва двудневен наем за информационен щанд с площ 6 кв. м. или съответния по площ собствен щанд и покана за двама за коктейл на 25.10.2019 г./

 

Фирмена презентация:
Ранна регистрация (до 31.07.2019 г.) – 300 лв. (без ДДС) Времетраене – 15 мин.
Късна регистрация (след 31.07.2019 г.) – 450 лв. (без ДДС) Времетраене – 15 мин.

 

Начин на плащане – по банков път
БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо-Варна” АД, гр. Варна

 

Лица за контакт с фирма “Търекспо Варна” АД: Веска Илиева – Моб. 0888 449 809 ; Гергана Илиева – Моб. 0889 454 717
e-mail: office@tourexpo.bg
Тел: 052/602 417

 

МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна                                                                                                                                                                                                               Доц. Величка Андонова,дф,   e-mail: Velichka.Andonova@mu-varna.bg;  Моб.0888603272

Цени за хотелско настаняване:
За участниците във форума са договорени преференциални цени в хотел „Черно море“ ****.
Цена за нощувка със закуска:
– единична стая CLASSIC – 90 лв.
– двойна стая CLASSIC – 100 лв.
Забележка: Всички цени са с включен ДДС.
За резервации моля, пишете на следната електронна поща: office@tourexpo.bg, като посочите следния код “Шести фармацевтичен бизнес форум”.

Научно-практическа конференция

Право на участие в научната част имат всички медицински специалисти, преподаватели, студенти и докторанти след направена регистрация!

Такса за участие на студент/докторант (слушател):

Ранна регистрация (до 31.07.2019 г.) – 20 лв. (без ДДС)
Късна регистрация (след 31.07.2019 г.) – 30 лв. (без ДДС)

Такса за участие на преподавател (слушател):

Ранна регистрация (до 31.07.2019 г.) – 40 лв. (без ДДС)
Късна регистрация (след 31.07.2019 г.) – 60 лв. (без ДДС)

На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците!

Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид до 25 септември 2019 г. тук.

Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели (като слушатели) се приемат до 30 септември 2019 г. тук.

За повече информация:                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Доц. Светлана Георгиева, дф                                                                                                                                                                                                                                           e-mail: Svetlana.Georgieva@mu-varna.bg                                                                                                                                                                                                                               тел. 0895787900

Ас. Галина Димова
e-mail: Galina.Dimova@mu-varna.bg
моб. 0876479166

Цени за хотелско настаняване:
За участниците във форума са договорени преференциални цени в хотел „Черно море“ ****.
Цена за нощувка със закуска:
– единична стая CLASSIC – 90 лв.
– двойна стая CLASSIC– 100 лв.
Забележка: Всички цени са с включен ДДС.
За резервации моля, пишете на следната електронна поща: office@tourexpo.bg като посочите следния код “Шести фармацевтичен бизнес форум”.

Модул за продължаващо обучение

Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, членове на БФС, се приемат до 24 октомври 2019 г. от маг. фарм. Рада Пехливанова – председател на Районната фармацевтична колегия – Варна към Български фармацевтичен съюз тук.

e-mail: rfk.varna@abv.bg, тел.: 0882 997 453

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение за магистър-фармацевтите по смисъла за Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се начисляват акредитираните брой точки след заплащане на съответната такса.