Фармацевтични компании

 • Заявки за участие на фармацевтични компании се приемат тук.

За повече информация:

„Турекспо Варна“ АД – e-mail: office@tourexpo.bg

Лица за контакт: Веска Илиева – моб. 0888 449 809; Гергана Илиева – моб. 0889 454 717

МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Гл. ас. д-р Габриела Кехайова, д.ф. – тел. 0883 519926, e-mail: gabriela.kehayova@mu-varna.bg

Ас. маг.-фарм. Елица Стойчев – тел. 0887 946895, e-mail: Elitsa.Stoychev@mu-varna.bg

Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bg

Официален e-mail на събитието: pharmforum@mu-varna.bg

Такси за участие (Сумите са в лева, с включено ДДС)

 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) – 300 лв.;
 • Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 100 лв.;
 • ЕДИНИЧЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. Дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 350 лв.;
 • ДВОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 630 лв.;
 • ТРОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 892.50 лв. ;
 • Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ до 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 720 лв. (до 30.09)/ 960 лв. (до 20.10);
 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 900 лв. (до 30.09)/ 1200 лв. (до 20.10);
 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) + Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 950 лв. (до 30.09)/ 1250 лв. (до 20.10).

Ранна регистрация – До 30.09.2022 г.

Късна регистрация – До 20.10.2022 г.

Научно-практическа конференция

Заявки за участие с доклади и/или постери,  както и преподаватели, докторанти и студенти за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 31.07.2022 г. на платформата: https://press.mu-varna.bg/forums/

За повече информация:

Доц. маг.-фарм Калоян Георгиев, д.ф.н. – тел. 0898 343274

kalgeorgiev@hotmail.com

Гл. ас. маг.-фарм Надежда Хвърчанова, д.ф. – тел. 0888 766506

nadejda.hvarchanova@mu-varna.bg

  

 • Такса правоучастие в научно-практическата конференция:
  • Участие на студент –  без такса;
  • Участие на докторант/ преподавател/ слушател* – 35 лв. с ДДС (ранна – до 31.07.2022 г.); 50 лв. с ДДС (късна – до 21.10.2022 г.);

* Слушатели – магистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

Начин на плащане:

БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА

Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Моб. 0888 449 809

Модул за продължаващо обучение

Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, членове на БФС, се приемат до 20.10.2022 г. на: Pharmforumvarna.bg.

За повече информация:

РФК-Варна, e-mail: rfk.varna@abv.bg, тел.: 0882 997453.

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти по смисъла на Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се издава удостоверение по образец след заплащане на съответната такса и успешно попълване на въпросниците.