Фармацевтични компании

 • Заявки за участие на фармацевтични компании се приемат тук.

За повече информация:

„Турекспо Варна“ АД – e-mail: office@tourexpo.bg

Лица за контакт: Веска Илиева – моб. 0888 449 809; Гергана Илиева – моб. 0889 454 717

МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

Маг. – фарм. Мария Колева,  тел. 052 677 241, e-mail: Maria.Koleva@mu-varna.bg

Маг. – фарм. Станислава Георгиева – тел. 052 677 155, e-mail: St.Georgieva@mu-varna.bg

Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bg

Официален e-mail на събитието: pharmforum@mu-varna.bg

Такси за участие (Сумите са в лева, с включено ДДС)

 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) – 480 лв. ( до 15.10.);
 • Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 100 лв.;
 • ЕДИНИЧЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. Дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 350 лв.;
 • ДВОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 630 лв.;
 • ТРОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 892.50 лв. ;
 • Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ до 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 1080 лв. (до 15.10);
 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 900 лв. (до 30.09)/ 1200 лв. (до 20.10);
 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) + Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 950 лв. (до 30.09)/ 1250 лв. (до 20.10).

Ранна регистрация – До 30.09.2022 г.

Късна регистрация – До 20.10.2022 г.

Научно-практическа конференция

 • В рамките на научно-практическата ни сесия Ви очаква богата програма с участието на водещи лектори в областта на медицината и фармацията:
  • Проф. маг.-фарм. Асена Сербезова, д. ф. Сътрудничество между лекари и фармацевти по време на пандемия
  • Доц. д-р Антон Тонев, д. м.Нови концепции в българското здравеопазване – инструменти за промяна на наследените проблеми
  • Проф. маг.-фарм. Илко Гетов, д. ф. и гл. ас. маг.-фарм. Виолета Гетова-Коларова, д. ф.                                                                                                   – Клиничните изпитвания в условията на COVID-19 – фокус върху пациента
  • Д-р Бранимир Бранков, д. ф. Emerging therapeutics: Transforming every patient outcome by using precision medicine technology
 •  Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 31.07.2023г. чрез регистрация в сайта: https://press.mu-varna.bg/forums/
 •  Заявки за участие като слушател се приемат само в електронен вид най-късно до 31.07.2023г. чрез попълване на следния он-лайн формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFuG3BU5ohz9_Yz2be7D3TfzMQ4- r6GOQhwAQWjZKyJXMRTw/viewform
 •  За повече информация:

Доц. Маг.-фарм. Светлана Георгиева, д.ф. – тел. 0895787900; Svetlana.Georgieva@mu-varna.bg

Доц. Станислава Георгиева, д.х. – тел. 0886933425, St.Georgieva@mu-varna.bg

Доц. Диана Добрева, д.х. – тел.  0878687605, diana@mu-varna.bg

 

Участник Сума (с ДДС)
Студент Без такса
Докторант 50 лв.
Преподавател 50 лв.
Слушател* 50 лв.

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са

преподаватели, докторанти и студенти

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ:

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА БАНКА – ОББ (КЛОН Колони)

BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309

Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809

Модул за продължаващо обучение

Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, членове на БФС, се приемат до 15.10.2023 г. на: Pharmforumvarna.bg.

За повече информация:

РФК-Варна, e-mail: rfk.varna@abv.bg, тел.: 0882 997453.

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти по смисъла на Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се издава удостоверение по образец след заплащане на съответната такса и успешно попълване на въпросниците.