Фармацевтични компании

  • Заявки за участие на фармацевтични компании се приемат тук.

За повече информация:

„Турекспо Варна“ АД – тел. 052 602 417; e-mail: office@tourexpo.bg

Лица за контакт:

Веска Илиева – моб. 0888 449 809; Гергана Илиева – моб. 0889 454 717

МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Доц. Величка Андонова, дф – тел.: 0883 382555

e-mail: Velichka.Andonova@mu-varna.bg

Доц. Галина Петрова, ди – тел.: 0896 868583

e-mail: galina.petrova@mu-varna.bg 

Ас. Стела Драгоманова, дм – тел.: 0889 749414

e-mail: stela.dragomanova@mu-varna.bg

Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bg

Официален e-mail на събитието: pharmforum@mu-varna.bg

Такса за участие:

  • Фирмена презентация /продуктова/:

Времетраене – 15 мин. + 5 мин. дискусия – 300 лв с ДДС

  • Видео клип /трикратно излъчване на ден/:

Времетраене – 30 секунди – 100 лв с ДДС

  • Фирмена презентация + видео клип: – 350 лв с ДДС
  • Фирмена презентация + видео клип /2 пакета/: -10% от 350 лв с ДДС
  • Фирмена презентация + видео клип /3 пакета/: -15% от 350 лв с ДДС

 

Срок за регистрация – до 30.09.2021 г.

Научно-практическа конференция

Заявки за участие с доклади и/или постери,  както и преподаватели, докторанти и студенти за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 24 септември 2021 г. на платформата: https://press.mu-varna.bg/forums/

За повече информация:

Доц. Милка Нашар, дф – тел.: 0883 464333

e-mail: milka.nashar@mu-varna.bg

Доц. Светлана Георгиева, дф тел.: 0895 787900

e-mail: Svetlana.Georgieva@mu-varna.bg

  

  • Такса правоучастие в научно-практическата конференция:

Участие на студент –  без такса

Участие на докторант – 25 лв. с ДДС

Участие на преподавател – 50 лв. с ДДС

Участие като слушател* – 25 лв. с ДДС

* Слушатели – магистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

Начин на плащане:

БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА

Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Тел: 052/602 417
Моб. 0888 449 809

Модул за продължаващо обучение

Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, членове на БФС, се приемат до 20 октомври 2021 г. на: Pharmforumvarna.bg;

За повече информация: РФК-Варна; e-mail: rfk.varna@abv.bg; тел.: 0882 997453;

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти по смисъла на Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се издава удостоверение по образец след заплащане на съответната такса.