Организационен комитет

OРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • Проф. д-р Петко Маринов, д.м. – Декан на Факултета по фармация при МУ – Варна
 • Маг. фарм. Димитър Маринов, д.ф. – Председател на УС на Български фармацевтичен съюз
 • Mаг.-фарм. Живка Добрева – Председател на Регионална фармацевтична колегия – Варна
 • Доц. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Милка Нашар, д.б. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Албена Мерджанова, д.х. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Доц. Светлана Фоткова, д. ф. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Доц. Станислава Георгиева, д.х. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Доц. Анна Тодорова, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Доц. Галина Петрова, д.и. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Гл. ас. Стела Драгоманова, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна, КЕК при РФК-Варна
 • Гл. ас. Иво Куманов, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Гл. ас. Ивелин Илиев, д.ф. – Факултет по фармация при МУ – Варна
 • Миглена Колева-Стоева – Организатор административна дейност
 • Кети Чолакова – студент III курс „Фармация“, представител на Студентски съвет
 • Дуйгу Мехмед – студент IV курс „Фармация“, представител на Студентски съвет
 • Христо Зайков – студент III курс „Фармация, представител на Студентски съвет

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 • Доц. Величка Андонова, д.ф. –​ Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Милка Нашар, д.б. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Светлана Георгиева, д.х. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Диана Добрева, д.х. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Илиян Колев, д.х. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Веселина Панайотова, д.х. – Факултет по фармация при МУ– Варна
 • Доц. Катя Пейчева Иванова, д.х. – Факултет по фармация при МУ– Варна