0896 868 583 pharmforum@mu-varna.bg

Организационен комитет

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Под патронажа на ректора на МУ – Варна – Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

 Проф. Диана Иванова, д.б.н. – Декан на Факултета по фармация при МУ- Варна
 Проф. Илко Гетов, д.ф. – Председател на Български фармацевтичен съюз
 Mаг.фарм. Живка Добрева – Представител на Районна фармацевтична колегия – Варна
 Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна
 Доц. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна
 Доц. Светлана Георгиева, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна
 Доц. Галина Петрова, д.и. – Факултет по фармация при МУ- Варна
 Ас. маг. фарм. Стела Драгоманова – Факултет по фармация при МУ – Варна
 Гл. Ас. Богдан Русев – Факултет по фармация при МУ – Варна
 Ас. Стефан Стефанов – Факултет по фармация при МУ – Варна                                                                                                                                                                                 Ас. Галина Димова – Факултет по фармация при МУ – Варна                                                                                                                                                                                     Ас. Иво Куманов – Факултет по фармация при МУ – Варна                                                                                                                                                                           Миглена Колева-Стоева – Организатор административна дейност                                                                                                                                                                         Виктория Янкова – студент Факултет по фармация при МУ – Варна

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 Проф. Диана Иванова, д.б.н. – Декан на Факултета по фармация при МУ- Варна
 Проф. Кръстена Николова, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ-Варна
 Проф. Добри Иванов, д.б. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                               Проф. д-р Петко Маринов, д.м. – Факултет по Фармация при МУ-Варна
 Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                                     Доц. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                           Доц. Светлана Георгиева, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                       Доц. Анна Тодорова, д.м. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                                   Доц. Станислава Георгиева, д.х. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                   Доц. Илия Желев, д.б. – Факултет по фармация при МУ- Варна                                                                                                                                                                       Доц.  Доц. Илиян Колев, д.х. – Факултет по фармация при МУ- Варна