Организационен комитет

OРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Под патронажа на ректора на МУ – Варна 

Проф. д-р Петко Маринов, д.м. – Декан на Факултета по фармация при МУ – Варна

Маг. фарм. Димитър Маринов, д.ф. – Председател на УС на Български фармацевтичен съюз

Mаг.-фарм. Живка Добрева – Председател на Регионална фармацевтична колегия – Варна

Доц. маг.-фарм. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ– Варна

Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по фармация при МУ– Варна

Проф. д-р Албена Златарева, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Доц. маг. фарм. Анна Тодорова, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Доц. Евгени Григоров, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Доц. Станислава Георгиева, д.х. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Гл. ас. маг.-фарм. Стела Драгоманова, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна, КЕК при РФК-Варна

Маг.-фарм. Мария Колева – Факултет по фармация при МУ – Варна

Маг.-фарм. Станислава Георгиева – Факултет по фармация при МУ – Варна

Миглена Колева-Стоева – Организатор административна дейност

Мария Петрова – студент IV курс „Фармация“, представител на Студентски съвет

Рая Велчева – студент IV курс „Фармация“, представител на Студентски съвет

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Мариета Георгиева, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Проф. д-р Снежа Златева, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Проф. Любомир Македонски, д.х. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Проф. Кръстена Николова, д.б.ф. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Проф. Добри Иванов, д.б. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. маг.-фарм. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. маг.-фарм. Калоян Георгиев, д.ф.н. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. Йоана Киселова, д.б. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. Светлана Георгиева, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. маг.-фарм. Анна Тодорова, д.м. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. маг.-фарм. Илия Желев, д.б. – Факултет по Фармация при МУ – Варна

Доц. Илиян Колев, д.х. – Факултет по Фармация при МУ – Варна