Организационен комитет

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Под патронажа на ректора на МУ – Варна – Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Проф. Петко Маринов, д.м. – Декан на Факултета по фармация при МУ- Варна

Проф. Асена Сербезова, д.ф. Председател на УС на Български фармацевтичен съюз

Маг. фарм. Димитър Маринов, д.ф. Главен секретар на УС на Български фармацевтичен съюз

Mаг. фарм. Живка Добрева – Председател на Регионална фармацевтична колегия – Варна

Проф. Диана Иванова, д.б.н.   Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. Евгени Григоров, д.м. – Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. Светлана Георгиева, д.ф. – Факултет по фармация при МУ-Варна

Доц. Галина Петрова, д.и. – Факултет по фармация при МУ- Варна

Гл. ас. Богдан Русев Факултет по фармация при МУ – Варна

Ас. Стела Драгоманова, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна

Ас. Галина Димова – Факултет по фармация при МУ – Варна

Ас. Ивайло Пехливанов – Факултет по фармация при МУ – Варна

Миглена Колева-Стоева Организатор административна дейност

Виктория Янкова студент Факултет по фармация при МУ – Варна

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. Диана Иванова, д.б.н.Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Проф. Любомир Македонски, д.х. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Проф. Кръстена Николова, д.б.ф. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Проф. Добри Иванов, д.б. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Йоана Киселова, д.б. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Калоян Георгиев, д.ф.н. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Светлана Георгиева, д.ф. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Анна Тодорова, д.м. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Галина Петрова, д.и. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Илия Желев, д.б. – Факултет по Фармация при МУ-Варна

Доц. Илиян Колев, д.х. – Факултет по Фармация при МУ-Варна