Общи условия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“- ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
И
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
СЕДМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗНАНИЯ ЗА ПРАКТИКАТА

22 – 23 ОКТОМВРИ 2021 г.
ГР. ВАРНА

събитието ще се проведе онлайн в платформата webex

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. ОРГАНИЗАТОРИ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ГР.ВАРНА
Адрес: гр. Варна, п.к.9002, ул. ”Проф. Марин Дринов” 55

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС)
Адрес: гр. София, п.к. 1040, Интерпред – СТЦ,бул.”Драган Цанков ”36,офис Б 602, ет .6

1.1 . МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА WEBEX

1.2. РАБОТНО ВРЕМЕ
За участници в събитието

За подробности от програмата: тук

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

2.1 Право на участие в изложението имат всички компании, които са се регистрирали и подали заявка!

2.2 Право на участие в научната част имат всички медицински специалисти, преподаватели, студенти и докторанти след направена регистрация!

На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците!

3. РЕГИСТРАЦИЯ:

3.1. Всеки участник следва да се регистрира при спазване на общите условия за участие, чрез заявка подадена през електронната страница на събитието в Интернет.

3.2. Заявка за участие на компании се обработва само след заплащане на регистрационна такса участие за щанд или презентация! Регистрационната такса не подлежи на възстановяване! Заявките се обработват по реда на тяхното заплащане! Краен срок за приемане на заявки за фармацевтични компании до 30 Септември 2021г.

3.3. Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели (като слушатели) се приемат до 30 септември 2021 г.

3.4. Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид до 24 септември 2021г.

3.5. Заявки за модул за продължаващо обучение се приемат до 20 октомври 2021 г.

II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Такса за участие с Фирмена /продуктова/ презентация:

Времетраене – 15 мин. + 5 мин. дискусия: 300 лв с ДДС

Такса за участие с Видео клип /трикратно излъчване на ден/

Времетраене – 30 секунди: 100 лв с ДДС

Такса за участие Фирмена презентация + видео клип:

Фирмена презентация + видео клип: 350 лв с ДДС

Фирмена презентация + видео клип /2 пакета/: 630 лв с ДДС

Фирмена презентация + видео клип /3 пакета/: 900 лв с ДДС

Такса за участие с фирмен информационен щанд: 720 лв. с ДДС (двудневен наем за информационен щанд с площ от 6 кв.м. или съответния по площ собствен щанд)

Такса за участие с фирмена (продуктова) презентация + информационен щанд: 900 лв. с ДДС

Такса за участие с фирмена презентация + видео клип + щанд: 950 лв. с ДДС

Срок за регистрация – до 30.09.2021 г.

Забележка: Всички цени са с включен ДДС.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – по банков път по сметка на Турекспо-Варна АД:
БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА

Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Тел: 052/602 417
Моб. 0888 449 809