Общи условия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“- ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
И
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ДЕВЕТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

07-09 Ноември 2024

ГР. ВАРНА

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. ОРГАНИЗАТОРИ
    МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ГР.ВАРНА
    Адрес: гр. Варна, п.к.9002, ул. ”Проф. Марин Дринов” 55

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС)
Адрес: гр. София, п.к. 1040, Интерпред – СТЦ,бул.”Драган Цанков ”36,офис Б 602, ет .6

1.1 . МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място* или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.

1.2. РАБОТНО ВРЕМЕ
За участници в събитието

За подробности от програмата

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

2.1 Право на участие в изложението имат всички компании, които са се регистрирали и подали заявка!

2.2 Право на участие в научната част имат всички медицински специалисти, преподаватели, студенти и докторанти след направена регистрация!

На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците!

  1. РЕГИСТРАЦИЯ:

3.1. Всеки участник следва да се регистрира при спазване на общите условия за участие, чрез заявка подадена през електронната страница на събитието в Интернет.

3.2. Заявка за участие на компании се обработва само след заплащане на регистрационна такса участие за щанд или презентация! Регистрационната такса не подлежи на възстановяване! Заявките се обработват по реда на тяхното заплащане! Краен срок за приемане на заявки за фармацевтични компании до

3.3. Заявки за участие на студенти, докторанти, преподаватели и слушатели се приемат до….

3.4. Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид до ……

3.5. Заявки за модул за продължаващо обучение се приемат до ….

II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Такси за участие на фармацевтичните компании (Сумите са в лева, с включен ДДС):

  • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) – 
  • Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ до 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) –