Общи условия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“- ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
И
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ОСМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

28-29 ОКТОМВРИ 2022

ГР. ВАРНА

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. ОРГАНИЗАТОРИ
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ГР.ВАРНА
  Адрес: гр. Варна, п.к.9002, ул. ”Проф. Марин Дринов” 55

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС)
Адрес: гр. София, п.к. 1040, Интерпред – СТЦ,бул.”Драган Цанков ”36,офис Б 602, ет .6

1.1 . МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място* или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк. /*Физическото присъствие на всички участници ще бъде съобразено с епидемичната обстановка и актуалните медицински разпоредби към момента на събитието./

1.2. РАБОТНО ВРЕМЕ
За участници в събитието

За подробности от програмата: тук

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

2.1 Право на участие в изложението имат всички компании, които са се регистрирали и подали заявка!

2.2 Право на участие в научната част имат всички медицински специалисти, преподаватели, студенти и докторанти след направена регистрация!

На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците!

 1. РЕГИСТРАЦИЯ:

3.1. Всеки участник следва да се регистрира при спазване на общите условия за участие, чрез заявка подадена през електронната страница на събитието в Интернет.

3.2. Заявка за участие на компании се обработва само след заплащане на регистрационна такса участие за щанд или презентация! Регистрационната такса не подлежи на възстановяване! Заявките се обработват по реда на тяхното заплащане! Краен срок за приемане на заявки за фармацевтични компании до 30.09.2022 г. (ранна регистрация)/ 20.10.2022 г. (късна регистрация);

3.3. Заявки за участие на студенти, докторанти, преподаватели и слушатели се приемат до 31.07.2022 г.;

3.4. Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид до 31.07.2022 г.;

3.5. Заявки за модул за продължаващо обучение се приемат до 20 октомври 2022 г.

II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Такси за участие на фармацевтичните компании (Сумите са в лева, с включен ДДС):

 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) – 300 лв.;
 • Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 100 лв.;
 • ЕДИНИЧЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. Дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 350 лв.;
 • ДВОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 630 лв.;
 • ТРОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ – Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) – 892.50 лв. ;
 • Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ до 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 720 лв. (до 30.09)/ 960 лв. (до 20.10);
 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 900 лв. (до 30.09)/ 1200 лв. (до 20.10);
 • Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) + Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) + Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 кв.м. или съответния по площ собствен щанд) – 950 лв. (до 30.09)/ 1250 лв. (до 20.10).

Ранна регистрация – До 30.09.2022 г.

Късна регистрация – До 20.10.2022 г.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – по банков път по сметка на Турекспо-Варна АД:
БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА

Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Моб. 0888 449 809