0896 868 583 pharmforum@mu-varna.bg

Общи условия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“- ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
И
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
СЕДМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗНАНИЯ ЗА ПРАКТИКАТА

22 – 23 ОКТОМВРИ 2021 г.
ГР. ВАРНА

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. ОРГАНИЗАТОРИ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ГР.ВАРНА
Адрес: гр. Варна, п.к.9002, ул. ”Проф. Марин Дринов” 55

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС)
Адрес: гр. София, п.к. 1040, Интерпред – СТЦ,бул.”Драган Цанков ”36,офис Б 602, ет .6

1.1 . МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН

1.2. РАБОТНО ВРЕМЕ
За участници в събитието

За подробности от програмата: тук

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

2.1 Право на участие в изложението имат всички компании, които са се регистрирали и подали заявка!

2.2 Право на участие в научната част имат всички медицински специалисти, преподаватели, студенти и докторанти след направена регистрация!

На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците!

3. РЕГИСТРАЦИЯ:

3.1. Всеки участник следва да се регистрира при спазване на общите условия за участие, чрез заявка подадена през електронната страница на събитието в Интернет.

3.2. Заявка за участие на компании се обработва само след заплащане на регистрационна такса участие за щанд или презентация! Регистрационната такса не подлежи на възстановяване! Заявките се обработват по реда на тяхното заплащане! Краен срок за приемане на заявки за фармацевтични компании до 30 Септември 2019г. тук.

3.3. Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели (като слушатели) се приемат до 30 септември 2019 г. тук.

3.4. Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид до 24 септември 2019 г. тук.

3.5. Заявки за модул за продължаващо обучение се приемат до 24 октомври 2019 г. тук.

II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Такса за участие на компания:

  • Ранна регистрация – 600 лв. /включва двудневен наем за информационен щанд сплощ 6 кв. м. или съответния по площ собствен щанд и покана за двама за Тържествената вечер на 25.10.2019 г./
  • Късна регистрация – 800 лв. /включва двудневен наем за информационен щанд сплощ 6 кв. м. или съответния по площ собствен щанд и покана за двама за Тържествената вечер на 25.10.2019г./

2. Фирмена презентация:

  • Ранна регистрация – 300 лв. Времетраене – 15 мин.
  • Късна регистрация – 450 лв. Времетраене – 15 мин.

Срок за ранна регистрация – 31.07.2019 г., късна регистрация – 30.09.2019 г.

Забележка: Всички цени са с включен ДДС.

 

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – по банков път по сметка на Турекспо-Варна АД:
БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА

Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Тел: 052/602 417
Моб. 0888 449 809