Седми Фармацевтичен Бизнес Форум

и Научно-практическа конференция

 

 “Дигитални решения и иновации във

фармацевтичната практика и образование –

предизвикателства и възможности”

 

22 – 23 октомври 2021, гр. Варна

За Форума

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ − Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Седми Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе онлайн в периода 22-23 октомври 2021 г.

Ще бъдат представени

  • Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука, практика и образование в България;
  • Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;
  • Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2021 г., акредитиран с 20 точки от БФС;
  • Дискусия – кръгла маса на тема „Дигиталните решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности“

Фармацевтични компании

Срок за регистрация – до 30.09.2021 г.

Фирмена презентация /продуктова/: Времетраене – 15 мин. + 5 мин. дискусия – 300 лв с ДДС
Видео клип /трикратно излъчване на ден/: Времетраене – 30 секунди – 100 лв с ДДС
Фирмена презентация + видео клип: – 350 лв с ДДС
Фирмена презентация + видео клип /2 пакета/: -10% от 350 лв с ДДС
Фирмена презентация + видео клип /3 пакета/: -15% от 350 лв с ДДС

Научно-практическа конференция

Заявки за участие с доклади и/или постери се приемат само в електронен вид най-късно до 24 септември 2021 г.

Научно-практическа конференция

Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели само като слушатели – до 30.09.2021 г.

Модул за продължаващо обучение

Записвания за модула на магистър-фармацевти, членове на БФС, се приемат до 20.10.2021 г.

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение за магистър-фармацевтите по смисъла за Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се начисляват акредитираните брой точки след заплащане на съответната такса.

Фармацевтичен бизнес форум 2017