Девети Фармацевтичен Бизнес Форум

и Научно-практическа конференция

„Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи“

 

20 – 21 октомври 2023, гр. Варна

к.к. „Слънчев ден“, конферентен център „Палас“

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ С ПОСТЕР ИЛИ ДОКЛАД

ПРОГРАМА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

За Форума

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“−Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Девети Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в хибридна форма в периода 20-21 октомври 2023 г., гр. Варна.

Ще бъдат представени

  • Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука, практика и образование в България;
  • Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;
  • Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2023 г., акредитиран от БФС и на помощник-фармацевти, акредитирано от НСК към БАПФ;
  • Дискусия – кръгла маса на тема „Факултет “Фармация”- 15 години традиции, иновации, перспективи“

Фармацевтични компании

Срок за регистрация:

  • до 15.10.2023г.
Пълна информация за таксите за регистрация може да откриете тук.

Научно-практическа конференция

Заявки за участие с доклади и/или постери се приемат само в електронен вид най-късно до 30-ви септември 2023 г.“

Научно-практическа конференция

Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели само като слушатели – до 30.09.2023 г.

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение за магистър-фармацевтите по смисъла за Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз с 20 точки. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се начисляват акредитираните брой точки след заплащане на съответната такса.

Минали събития