0896 868 583 pharmforum@mu-varna.bg

Програма

22 октомври 2021 г.

Събитието ще се проведе ОНЛАЙН в платформата Webex

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение на магистър-фармацевти

09:30-18:00

Първи ден

13:00-19:00

Първи ден

09:30-10:00

Официално откриване

 

 

10:00-11:00

Пленарна лекция: “Медицинските специалисти в дигиталния свят, Лектор: проф. Асена Сербезова, дф

11:00-12:00

Пленарна лекция: д-р Бранков, MSD

12.00-13.00

Почивка

 

 

13.00-15.00

Научно-практическа сесия (част I); Фирмени презентации

13.00-15.00

Лекции–2бр.

15:00-16:00

Пленарна лекция: проф. Шекерджийски, дфн

15:00-17:00

Лекции–2бр.

16:00-17:00

Научно-практическа сесия (част II); Фирмени презентации

17:00-19:00

Лекции–2бр.

17:00-18:00

Постерна сесия (част I)

 

 

 

 

 

23 октомври 2021 г.

Събитието ще се проведе ОНЛАЙН в платформата Webex

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение на магистър-фармацевти

09:30-16:00

Втори ден

09:00-13:00

Втори ден

09:30-12:00

Научно-практическа сесия (част III)

Фирмени презентации

09:00-11:00

Лекции – 2 бр

12:00-13:00

Постерна сесия (част II)

11:00-13:00

Лекции – 2 бр

13.00-13.30

Почивка

13.00-13.30

Почивка

13:30-14:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

 

 

14.00-16.00

Кръгла маса

 

* Организаторите си запазват правото да променят предварителната програма