Осми Фармацевтичен Бизнес Форум

и Научно-практическа конференция

“Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента

 

28-29 ОКТОМВРИ 2022

Под патронажа на проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА – ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗИРАНЕ

Петък, 28.10.2022 г.

(Във Факултет по Фармация към Медицински университет – Варна и онлайн в платформата Cisco Webex)

Научно-практическа конференция Продължаващо обучение
09:00-17:30 Първи ден 12:30-19:00 Първи ден
09:00-09:30

Официално откриване: Проф. д-р Петко Маринов – Декан на Факултета по фармация, Медицински университет – Варна

Поздравителни адреси

09:30-10:15 Пленарна лекция
10:15-10:30 Почивка
10:30-12:00 Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част I)
12:00-13:00 Почивка
13:00-13:45 Пленарна лекция 12:30-12:45 Откриване
14:00-15:15 Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част II) 12:45-15:45 Лекции (3 бр.)
15:15-16:30 Пленарна лекция 15:45-16:00 Продуктова презентация
16:30-17:30 Постерна сесия (част I) 16:00-19:00 Лекции (3 бр.)
 

Събота, 29.10.2022 г.

(Във Факултет по Фармация към Медицински университет – Варна и онлайн в платформата Cisco Webex)

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:30-16:00

Втори ден

09:15-16:00

Втори ден

09:30-10:30

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част III)

09:15-11:15

Лекции (2 бр.)

10:45-12:30

Постерна сесия (част II)

11:15-11:30

Продуктова презентация

12:30-13:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

11:30-13:30

Лекции (2 бр.)

13:00-14:00

Почивка

13:30-14:00

Почивка

14:00-15:00

Workshop

15:00-16:00

Кръгла маса „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“

16:00

Закриване

 

* Организаторите си запазват правото да променят предварителната програма