0896 868 583 pharmforum@mu-varna.bg

Програма

25 октомври 2019 г. (петък)

Програма за научно-практическа конференция

08:30-09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30-10:00 ч. Официално откриване на Шести фармацевтичен бизнес форум

10:00-18:00 ч. Фирмени изложения

10:00-12:00 ч. Научно-практическа сесия (част I)

12:00-13:00 ч. Обяд

13:00-15:00 ч. Научно-практическа сесия (част II)

15:00-16:30 ч. Постерна сесия

16:3017:00 ч. Кафе пауза

19:30 ч. Коктейл и връчване на награди на отличили се студенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 октомври 2019 г. (събота)

ХОТЕЛ “ЧЕРНО МОРЕ” ****

Програма за продължаващо обучение на магистър – фармацевти

08:00-9:00 ч. Регистрация на участниците

09:00-18:00 ч. Фирмени изложения

09:00- 10:30 ч. Продължаващо обучение, Сесия I и фирмени презентации

10:30- 11:00 ч. Кафе – пауза

11:00 – 13:00 ч. Продължаващо обучение, Сесия II и фирмени презентации

13:00-14:00  Обяд

14:00-15:30ч. Продължаващо обучение, Сесия III и фирмени презентации

15:30 – 16:10 ч. КАФЕ-ПАУЗА

16:00 – 17:00 ч. Продължаващо обучение, Сесия IV и фирмени презентации

 

26-27 октомври 2019 г.

(събота и неделя)

Зала 104 на факултет „Фармация“, МУ-Варна

10:00 – 17:30 (26.10.2019 г.; събота)

Workshop за студентите по фармация, с помощта на водещи фармацевтични компании

 

10.00 12.00 ч. (27.10.2019 г.; неделя)

Дискусия – кръгла маса по наболели проблеми на фармацевтичното образование и ориентацията му към съвременно фармацевтично производство