СЕДМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности”

 

22-23 ОКТОМВРИ 2021

Под патронажа на проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

ПРОГРАМА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Петък, 22.10.2021 г.

(онлайн в платформата Webex)

09:30-17:45

Първи ден

 

 

09:30-10:00

Официално откриване:

Проф. д-р Петко Маринов – Декан на Факултета по фармация, Медицински университет Варна

 

 

ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ

МОДЕРАТОР

доц. Евгени Григоров

 

10:00-10:45

Пленарна лекция: “Медицинските специалисти в дигиталния свят  проф. Асена Сербезова, дф

 

 

 

11:00-11:45

Пленарна лекция: “Съвременни тенденции в развитието на фармацевтичната индустрия и в създаването на нови лекарствени продукти” д-р Бранимир Бранков, MSD

 

12.00-13.00

Почивка

 

 

13.00-14.15

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (ЧАСТ I)

МОДЕРАТОРИ:

доц. Станислава Георгиева

доц. Калоян Георгиев

 

 

13:00-13:10 

Доклад: „Motivation to study in an electronic environment for students of the 1-st year in Pharmacy at the Medical University-Varna“

Йоанна Колева

 

 

13:15-13:25 

Доклад: „Analysis of PhD opportunities in Bulgaria“

Елина Тодорова

 

 

13:30-13:40

Доклад: „The evolution of the medicinе packaging – case study for the Bulgarian drug Isodinit“

Калина Илиева

 

 

13:45-13:55

Доклад: „Analysis of factors influencing the consumption of medicines in the context of the COVID – 19 pandemic“

Цвета Стоева

 

 

14:00-14:10

Доклад: „Methodology for semi-quantitative analysis of vitamin D intake from university students“

Виктория Шишкова

 

 

14:15-14:45

Почивка

 

 

14:45-15:30

Пленарна лекция: Предизвикателствата и иновациите, свързани със съвместното сътрудничество с Фармацевтичен факултат на МУ Варна като модел за сътрудничество и с други институти

проф. Шекерджийски, дфн и Николай Георгиев

 

 

15:4516:45

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (ЧАСТ II);

МОДЕРАТОРИ:

Доц. Милка Нашар

Доц. Величка Андонова

 

 

15:45-15:55

Доклад: „The critical role of cellular prion protein in the development of novel therapies for treatment of Alzheimer’s disease“

Христо Тодоров

 

 

16:00-16:10

Доклад: „Synthesis and characterization of new Nitroimidazole derivative“

Габриела Василева

 

 

16:15-16:25

Доклад: „Toxicological analysis of Ethanol in biological media“

Мария Дангова

 

 

16:30-16:40

Доклад: „Pharmaceutical analysis of Dexamethasone sodium phosphate in dosage form for the eyes. Packaging stability study“

Шукрие Исуфова

 

 

16:45-17:45

ПОСТЕРНА СЕСИЯ (ЧАСТ I)

МОДЕРАТОРИ:

доц. Светлана Георгиева,

гл. ас. Богдан Хаджиев

 

 

 

Събота, 23.10.2021 г.

(онлайн в платформата Webex)

09:30-15:30

Втори ден

09:30-12:00

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (ЧАСТ III)

МОДЕРАТОРИ:

Доц. Милка Нашар

доц. Илия Желев

9:30-9:40

Доклад: „Analysis of Russian retail market of dietary supplements containing Vitamin D“

Анастасия Сухова и Елина Мусина

9:45-9:55

Доклад: „Challenges facing the activities of a Hospital Pharmacy, on the terms of the COVID crisis“

Пламен Бекяров

10:00-10:10

Доклад: „Monitoring the treatment effect of confirmed cases of toxocariasis in children and adults“

Татяна Цветкова

10:15-10:25

Доклад: „Synthesis of 18F-labeled Radiopharmaceuticals and possible prospects“

Гергана Симеонова

10:45-12:00

ПОСТЕРНА СЕСИЯ (ЧАСТ II)

МОДЕРАТОРИ:

доц. Милка Нашар

гл. ас. Деяна Ванкова

12.00-13.00

Почивка

13:0013:30

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

13.30-15.30

Кръгла маса “Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности”

МОДЕРАТОРИ:

проф. Асена Сербезова, дф

Доц. Величка Андонова

15:30

Закриване

 

ПРОГРАМА

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ

Петък, 22.10.2021 г.


Продължаващо обучение на магистър-фармацевти

13:00 – 19:00  Първи ден (22.10.2021 г.)

13:00 – 14:00

„Digital pill (Дигитално хапче)“ – доц. маг. фарм. Величка Андонова, д.ф.

14:00 – 15:00

„Следдипломното обучение за магистър-фармацевти като възможност за повишаване на квалификацията и придобиване на нови компетенции“ – доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м.  

15:00 – 16:00

„Превенция на токсикомании (алкохол и наркотици) в социалните програми“ – проф. д-р Снежа Златева, д.м.

16:00 – 16:15

Продуктова презентация

16:15 – 17:15

„Терапии при COVID-19: текущо състояние (2021)“ – проф. маг. фарм. Илко Гетов, д.ф.

17:15 – 18:15

„Лекарствени взаимодействия“ – доц. д-р Мария Желязкова-Савова, д.м.

18:15 – 19:15

„Антибиотична резистентност“ – проф. д-р Петко Маринов, д.м.

 

Събота, 23.10.2021 г.


09:00-13:00  Втори ден (23.10.2021 г.)

09:00 – 10:00

„Заболявания, причинени от Demodex spp. – клиника и лечение“ – доц. д-р Калина Стоянова, д.б.

10:00 – 11:00

„Различните лица на депресията – как можем да помогнем?“ – доц. д-р Райна Мандова, д.м.

11:00 – 12:00

„Болки в шията – етиология, профилактика и терапия“ – д-р Веселина Жекова, д.м.

12:00 – 13:00

„Разработването на ваксини срещу COVID-19: Година по-късно“ – проф. маг. фарм. Асена Сербезова, д.ф.

13:00 – 14:00

Почивка

14:00 – 16:00

Кръгла маса на тема: „Новости в нормативната уредба и дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика“, с участието на проф. Асена Сербезова, д.ф., Председател на Български Фармацевтичен Съюз, и представители на УС на РФК – Варна


 

* Организаторите си запазват правото да променят предварителната програма